Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Beat Bullying

Beat Bullying,
ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
" Μ Ι Λ Α ! ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ! "
ΤΗΛ: 801-801-1177

ΓΡΑΜΜΗ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ.