Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

καλό Μήνα - πρωταπριλιά - μιά διαφορετική ματιά - Δεν είσαι ψεύτης, ποιητά

 http://theroundtablet.com

Δεν είσαι ψεύτης, ποιητά. Ο κόσμος τον οποίον
οράς εστίν ο αληθής. Της λύρας αι χορδαί
μόναι γνωρίζουν τ' αληθές, και εις αυτόν τον βίον
οι ασφαλείς μας οδηγοί μόναι εισίν αυταί.
                 .....................................
Εάν η γη καλύπτεται με σκότος, μη φοβείσαι.
Μη ό,τι είναι έρεβος νόμιζε διαρκές.
Φίλε, πλησίον ηδονών, ανθών, κοιλάδων είσαι·
θάρρει, και βάδισον εμπρός. Ιδού το λυκαυγές!
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Κωνσταντίνος Καβάφης....
Δεν είσαι ψεύτης,ποιητά.....