Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Πως να διαγράψετε τα χρέη σας στην Τράπεζα Πειραιώς-Η Τράπεζα Πειραιώς διαγράφει τα χρέη όσων εντάσσονται στο νόμο για την ανθρωπιστική κρίση

Τρ. Πειραιώς: Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ, «πάγωμα» στεγαστικών
Το συγκεκριμένο ευεργέτημα απευθύνεται σε πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
Η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε πρόγραμμα διαγραφής ή προνομιακής ρύθμισης των οφειλών των οικονομικά αδύναμων πελατών της, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Στο πλαίσιο του Ν. 4320/2015 με τον οποίο ανακοινώθηκαν οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει σε όσους πελάτες της υπάγονται στα κριτήρια του Νόμου*, τα εξής:
 • Ολική διαγραφή των συνολικών οφειλών τους για όλα τα Καταναλωτικά Δάνεια και τις Κάρτες έως το ποσό των 20.000€.
 • Πάγωμα των στεγαστικών δανείων τους και διαγραφή των τόκων τους, για όσο διάστημα υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου.
* Επί του παρόντος οι παροχές του Νόμου ισχύουν μέχρι 31/12/2015

Συγκεκριμένα αφορά όλους οσους έχουν υπαχθεί στο νόμο 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση και οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενταχθεί κάποιος στο νόμο είναι: 
 • Μεμονωμένο άτομο: Ετήσιο Εισόδημα 2400 ευρώ
 • Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: Ετήσιο Εισόδημα 3600 ευρώ
 • Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4200 ευρώ
 • Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4800 ευρώ
 • Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 5400 ευρώ
 • Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 6000 ευρώ
Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο,
 • προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και
 • κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
 • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
Ερωτήσεις και απαντήσεις:
Πως μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
Μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη σας στο πρόγραμμα της Τράπεζας μόνο εφόσον έχετε ήδη υπαχθεί στο Νόμο, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Για να δείτε αναλυτικότερα τη διαδικασία υπαγωγής στο Νόμο, πατήστε εδώ.
Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;
Εφόσον έχετε υπαχθεί στο Νόμο, και προκειμένου να εξεταστεί η ρύθμιση ή η διαγραφή των δανείων σας, πρέπει να προσκομίσετε σε οποιοδήποτε Κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς:
 • το σχετικό αποδεικτικό ένταξης στο Ν. 4320/2015
 • το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2014 (χρήση 2013)
 • το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Το αποδεικτικό μπορεί να είναι, είτε το αυτοματοποιημένο εγκριτικό μήνυμα που λάβατε όσοι κάνατε την αίτηση ένταξης σας από τον υπολογιστή σας, είτε το εγκριτικό σημείωμα από τα ΚΕΠ.
Πως μπορώ να υποβάλλω το αίτημα μου;
Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας στο δίκτυοκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά το πέρας της αξιολόγησης του αιτήματος σας, θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι εάν δεν εμπίπτετε στις παραπάνω προϋποθέσεις, η Τράπεζα θα σας προτείνει μια ευνοϊκή λύση ρύθμισης των οφειλών σας.
Πότε μπορώ να υποβάλλω το αίτημά μου;
Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας σε οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς από τις 21/05/2015 και μετά, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο Ν. 4320/2015.
~~~~~~