Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

4 στιγμές σε 26 λέξεις

Κυριακή βράδυ, 5 Ιουλίου.Απέραντη χαρά.

Παρασκευή βράδυ, 10 Ιουλίου. Απέραντη απορία.

Κυριακή, 11 Ιουλίου.Απέραντη αγωνία.

Δευτέρα πρωί, 12 Ιουλίου.Απέραντη θλίψη.

Οι λεπτομέρειες προσεχώς. 

ΚΙΜΠΙ