Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Διακήρυξη Ενότητας

humanitysteam.org
Διακηρύσσω:
1. Ότι το μήνυμα Είμαστε Όλοι Ένα,- ότι αλληλοσχετιζόμαστε, αλληλο- συνδεόμαστε και αλληλοεξαρτώμαστε με την Ζωή / την Συμπαντική Ενέργεια, και ο ένας με τον άλλο-, είναι το πνευματικό μήνυμα που περίμενε ο κόσμος, το μήνυμα που θα δώσει αγάπη και βιώσιμες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα.
2. Ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να είναι έτσι όπως είναι – και ότι κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να τον αλλάξει, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της πνευματικής του τοποθέτησης .
3. Ότι η ανθρωπότητα διαθέτει απεριόριστο δυναμικό, και ότι η κοινωνική μεταμόρφωση ξεκινά με την προσωπική μεταμόρφωση. Γι’ αυτό αναγνωρίζω ότι στο ταξίδι της ζωής μου είναι πολύ σημαντική η σύνδεσή μου με την Θεϊκή μου Ουσία και την εσωτερική σοφία μου, για να μπορέσουν να εκφραστούν τα πιο υψηλά επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού μου, προς όφελος όλων.
4. Ότι τα ιδανικά μου υποστηρίζουν πνευματικές αρχές, παγκόσμια ηθική και συμπαντικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, και η συνεργασία, που υπογραμμίζουν αυτή την διακήρυξη.
5. Ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν ανάγκη το ένα το άλλο προκειμένου να επιβιώσουν στον πλανήτη μας. Αναγνωρίζω πως η ανθρώπινη κοινότητα ευημερεί καθώς μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλο και χαιρόμαστε το θαύμα και την ομορφιά της διαφορετικότητάς μας. Διακηρύσσω πως από τη μεριά μου αναλαμβάνω να βοηθήσω ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην οποία εμείς, οι άνθρωποι του κόσμου , να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας παγκόσμια θέματα με έναν ολιστικό, θετικό και μεταμορφωτικό τρόπο και να ζήσουμε μαζί με ειρήνη.
6. Ότι η Ενότητα περιλαμβάνει όλη τη ζωή και τα μέρη εκείνα που θεωρούμε ως ‘τους άλλους’. Αντιλαμβάνομαι πως η ολότητα και η αλληλεγγύη μπορούν να βιωθούν μόνον μέσα από την αναγνώριση ης μοναδικότητας, της ομορφιάς και του σκοπού όλων των όντων και όλων των πλευρών της ζωής, και ότι αυτή η αναγνώριση ξεκινά από τν Εαυτό μου.
7. Ότι είμαι μέρος αυτής της αναδυόμενης συνειδητότητας που προάγει το πνεύμα της ενότητας, της ισότητας, της σύνδεσης και τις σχέσης με τον εαυτό μου και ολόκληρο το Σύμπαν και που συνεχίζει να αναγνωρίζει το θαύμα, την ομορφιά και το μυστήριο των πάντων.
8. Ότι υποστηρίζω την Παγκόσμια Ημέρα Ενότητας που έχει καθιερωθεί ώστε όλη η ανθρωπότητα να έρχεται μαζί σαν μια μεγάλη ανθρώπινη οικογένεια, για να συζητήσει, να γιορτάσει και να βιώσει την Ενότητα με την Θεϊκή μας Ουσία, του ενός με τον άλλο και με όλη την ζωή.
9. Ότι η ώρα για αλλαγή είναι τώρα.
www.humanitysteam.org
www.evolutionrevolution.net
http://www.globalonenesssummit.org/oneness-declarations/#Greek
http://www.clubofbudapest.org/